, ## 0; "0000.00"

Istnieje wiele sposobów wyróżnienia komórek wartościami ujemnymi w programie Excel.

Krok 1

Otwórz arkusz kalkulacyjny Excel 2010, w którym chcesz dostosować format liczb.

Krok 2

Kliknij górną lewą komórkę obszaru, w którym chcesz dostosować format. Przytrzymaj przycisk myszy i przeciągnij wskaźnik do dolnej prawej komórki, a następnie zwolnij przycisk, aby zaznaczyć cały obszar. Ewentualnie możesz wybrać literę kolumny lub numer wiersza, aby wybrać całą kolumnę lub wiersz.

Krok 3

Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolną część dokonanego wyboru. Wybierz "Format komórek" z małego menu, które się pojawi, a otworzy się okno Format.

Krok 4

Kliknij "Dostosuj" z listy po lewej stronie okna. Następnie umieść wskaźnik w polu "Typ" po prawej stronie okna i użyj klawisza "Backspace", aby usunąć typ aktualnie wyświetlanego formatu.

Krok 5

Wpisz następujący kod w polu "Typ":

, ## 0; "0000.00"

Znaki przed średnikiem kontrolują liczbę liczb dodatnich, a znaki po średniku zastąpią dowolny punkt ujemny "0000.00". Kliknij "OK", aby zamknąć okno i zakończyć zmianę formatu.