Narzędzia używane do pomiaru gęstości

Skala

Masa jest jednym z najłatwiejszych pomiarów do uzyskania. Użyj skali elektronicznej, aby określić wagę lub masę obiektu. Ta miara jest zwykle reprezentowana w uncjach lub gramach odpowiednio dla systemu angielskiego i metryki. Kiedy mierzysz masę cieczy, najpierw zważ pojemnik, a następnie wytaruj wagę przed dodaniem płynu.

Cylinder z podziałką

Najdokładniejszym sposobem określenia objętości obiektu, zwłaszcza w przypadku obiektu o nieregularnym kształcie, jest zanurzenie go w wodzie i zmierzenie ilości wypartej wody. Cylinder miarowy wystarczająco duży, aby pomieścić obiekt i wystarczająco dużo wody, aby go zanurzyć, jest najlepszym narzędziem do tego zadania. Cylinder miarowy może również wskazywać objętość płynu po prostu przez wlanie go do pustej butelki. Nie należy używać zlewki do określania objętości, ponieważ skala wydrukowana z boku zlewki może być mniej dokładna niż zważonego cylindra, który jest specjalnie zaprojektowany do pomiaru.

Hydrometr

Areometr jest specjalnym urządzeniem, które służy do określania gęstości cieczy. Zamiast mierzyć objętość w cylindrze miarowym, a następnie ważenie cieczy w celu określenia jej masy (i, oczywiście, odjąć ciężar od jej pojemnika), areometr będzie pływał na innym poziomie w cieczy na podstawie jego gęstość W różnych miernikach do pomiaru gęstości używa się różnych skal, więc postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami i zmierz dokładnie.