Jak zaprogramować pilot kablowy Time Warner do telewizora LCD Sharp?

Możesz zaprogramować zdalne sterowanie kablem, aby obsługiwać dekoder i telewizor w tym samym czasie.

Krok 1

Włącz telewizor LCD Sharp.

Krok 2

Skieruj pilot zdalnego sterowania kabla Time Warner na telewizor Sharp. Rób to przez cały czas trwania procesu.

Krok 3

Naciśnij i przytrzymaj przycisk "TV" na pilocie Time Warner. Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez około cztery sekundy, a kontrolka na zdalnym sterowaniu zaświeci się.

Krok 4

Wprowadź jeden z kodów Sharp za pomocą pilota zdalnego sterowania Time Warner. Zgodnie z instrukcją, w telewizorach Sharp można używać kodów 014, 081, 028, 019, 004, 081, 143, 022, 029, 236, 175 i 251.

Krok 5

Naciśnij jeszcze raz przycisk "TV" na regulatorze Time Warner. Jeśli to zrobisz, zapiszesz kod.

Krok 6

Wypróbuj kontrolkę Time Warner, naciskając inne przyciski na pilocie. Jeśli funkcja zdalna nie działa z pilotem zdalnego sterowania Sharp, zrestartuj cały proces i postępuj z innym kodem.