Jak zrobić papierosa na Facebooku

Twórz symbole papierosów do wykorzystania na Facebooku.

Emotikony papierosów

Krok 1

Zaloguj się do Facebooka

Krok 2

Kliknij lewym przyciskiem myszy w polu tekstowym, w którym ma się pojawić emotikon.

Krok 3

Napisz (ci), aby przedstawić cięcie przeznaczone do palenia. Napisz: -Q, : - !: -Io: -0 / aby utworzyć emotikon z papierosem. Napisz ===== ~ lub [_ [ _ _ # ~~~~ lub ())))) _ ___) ~~~~~~~~, aby narysować papierosa.

Rysunki papierosów na Facebooku

Krok 1

Otwórz Facebooka i zaloguj się. W innej karcie otwórz bibliotekę rysunków, skąd chcesz ją skopiować.

Krok 2

Wybierz rysunek papierosa, który chcesz skopiować, upewniając się, że zawierasz każdy znak. Skopiuj go do schowka, naciskając Ctrl + C.

Krok 3

Wróć do Facebooka Kliknij lewym przyciskiem myszy w polu tekstowym, w którym chcesz opublikować swój rysunek. Uderz go, naciskając Ctrl + V.