Jak zapobiec automatycznemu otwieraniu poczty Mac, gdy komputer jest włączony

System operacyjny Apple Mac OS X zawiera dołączonego do niego klienta poczty Apple.

Krok 1

Uruchom komputer całkowicie w systemie Mac OS X.

Krok 2

Przytrzymaj klawisz "Ctrl" na klawiaturze.

Krok 3

Kliknij ikonę Apple Mail na pulpicie, przytrzymując klawisz "Ctrl". Pojawi się menu kontekstowe. Po kliknięciu zwolnij klawisz "Ctrl".

Krok 4

Przesuń wskaźnik myszy nad "Opcje". Spowoduje to wyświetlenie podmenu kontekstu.

Krok 5

Kliknij "Otwórz po zalogowaniu", aby ją dezaktywować. Menu kontekstowe znika automatycznie po kliknięciu. Przy następnym uruchomieniu Mac OS X klient poczty Apple nie uruchomi się automatycznie.