Jak wyłączyć oprogramowanie antywirusowe firmy Trend Micro

Użyj centrum komend pakietu zabezpieczeń, aby tymczasowo wyłączyć program antywirusowy i ponownie go włączyć w dowolnym momencie.

Krok 1

Kliknij menu "Start" systemu Windows, wybierz "Wszystkie programy" i kliknij "Trend Micro AntiVirus", aby uruchomić centrum komend.

Krok 2

Kliknij "Kontrola wirusów i spyware" i przycisk "Ustawienia". Odznacz pole "Aktywuj ochronę w czasie rzeczywistym" i kliknij "OK". Określ czas, w którym chcesz wyłączyć ochronę i kliknij "Ustawienia". Kliknij ponownie "OK"

Krok 3

Kliknij "osobiste zapory i kontrolki", jeśli chcesz wyłączyć zaporę i kliknąć "Ustawienia". Odznacz pole "Aktywuj osobistą zaporę ogniową" i kliknij "OK", aby zapisać zmiany.