Jak zmienić ustawienia BIOS dla Sony Vaio

Możesz uzyskać dostęp do BIOS komputera, nawet jeśli system jest uszkodzony.

Krok 1

Uruchom ponownie lub włącz urządzenie Sony Vaio.

Krok 2

Wciśnij i przytrzymaj klawisz "F2", aż system wejdzie do BIOS-u. Jeśli to nie zadziała, uruchom ponownie komputer i spróbuj ponownie, używając klawisza "F5".

Krok 3

Poruszaj się przez BIOS za pomocą klawiszy strzałek i dokonuj wyborów, naciskając klawisz "Enter".