Jak pobierać utwory z mojego telefonu LG

Komórkowy

Krok 1

Otwórz Windows Media Player. Dwukrotnie kliknij symbol przycisku odtwarzania "Odtwórz" na ekranie komputera lub paska zadań.

Krok 2

Podłącz urządzenie LG do komputera. Włóż kabel USB do synchronizacji do koncentratora USB urządzenia LG. (Mniejszy koniec kabla USB powinien być podłączony do urządzenia LG). Podłącz drugi koniec do gniazda USB komputera. Wybierz opcję pominięcia okna "Autoodtwarzanie" (autoreprodukcja) po wykryciu połączenia, po prostu zamykając okno.

Krok 3

Dostosuj ustawienia programu Windows Media Player, aby przygotować je do pobrania. Kliknij kartę "Synchronizacja" panelu w górnym rogu ekranu nawigacji. Prostokątny panel z nazwą "Sync" powinien pojawić się po prawej stronie w aplikacji Windows Player.

Krok 4

Pobierz utwory na urządzenie LG. Kliknij raz piosenkę, którą chcesz pobrać. Gdy utwór zostanie podświetlony, przeciągnij go do panelu "Synchronizuj" po prawej stronie aplikacji Windows Media Player. Powtórz czynność, aby dodać dodatkowe utwory do listy synchronizacji. Kliknij opcję "Rozpocznij synchronizację" po zakończeniu pobierania listy.

Krok 5

Po zakończeniu procesu pobierania panel synchronizacji programu Windows Media Player wyświetli "100%" pogrubioną czcionką w prawym dolnym rogu aplikacji. Odłącz kabel USB synchronizacji od urządzenia LG, a następnie od komputera.