Jak grupować obiekty w dokumentach Microsoft Word

Jak grupować obiekty w dokumentach Microsoft Word.

Obiekty grupowe w programie Word 2003

Krok 1

Naciśnij i przytrzymaj klawisz "Ctrl" na klawiaturze, klikając każdy z obiektów, które chcesz zgrupować w dokumencie programu Word. To wybiera obiekty.

Krok 2

Przejdź do paska narzędzi "Rysowanie". Jeśli nie widzisz tego paska, przejdź do menu "Widok", wybierz "Paski narzędzi", a następnie "Rysowanie".

Krok 3

Kliknij "Rysuj" i wybierz "Grupuj".

Grupuj obiekty w programie Word 2007 lub 2010

Krok 1

Naciśnij i przytrzymaj klawisz "Ctrl" na klawiaturze, klikając każdy obiekt, który chcesz zgrupować w dokumencie programu Word. To wybiera obiekty.

Krok 2

Przejdź do zakładki "Format" pod "Narzędzia do rysowania", jeśli tylko grupujesz obiekty bez tekstu lub kartę "Format" w "Narzędziach pola tekstowego", jeśli grupujesz obiekty z tekstem.

Krok 3

Naciśnij przycisk "Grupa" w sekcji "Sortuj", a następnie wybierz "Grupuj" z menu rozwijanego.