Jak zaktualizować oprogramowanie modemu kablowego Arris 602G

Krok 1

Skontaktuj się z usługodawcą z innej linii telefonicznej, do której podłączony jest modem, i zapytaj, czy dostępna jest aktualizacja oprogramowania układowego. Poproś, aby wysłali aktualizację do modemu.

Krok 2

Odłącz modem i naciśnij przycisk "Resetuj" z tyłu, gdy przedstawiciel wsparcia poprosi cię o to.

Krok 3

Podłącz modem do gniazdka elektrycznego i poczekaj na zainstalowanie oprogramowania układowego. Kontrolki stanu z przodu urządzenia będą migać podczas aktualizacji.

Krok 4

Zaczekaj, aż modem się zrestartuje automatycznie i ukończyć aktualizację.