Jak uzyskać dostęp do konfiguracji routera bezprzewodowego Netgear

Otwórz dowolną przeglądarkę internetową, taką jak Internet Explorer lub Mozilla Firefox. W pasku adresu wpisz "192.168.0.1" (bez cudzysłowów) i naciśnij klawisz "enter". To wystarczy, aby wyświetlić stronę dostępu do większości routerów bezprzewodowych Netgear. Jeśli to nie zadziała, spróbuj "www.routerlogin.net", "192.168.0.5" lub "10.1.10.1", aż pojawi się okno logowania.

Wstaw nazwę użytkownika "admin" (ponownie, bez cudzysłowów), a hasło "hasło" w odpowiednich polach, a następnie kliknij przycisk OK, aby wejść. Jeśli to hasło nie działa, spróbuj "1234", "Hasło" (z dużymi literami P) lub "admin", dopóki nie zostaniesz przywitany przez ekran konfiguracji.

Wprowadź niezbędne zmiany w konfiguracji. W bezpiecznej sieci możliwe jest określenie nowej nazwy użytkownika i hasła w celu dodania zabezpieczeń. Po zakończeniu zamknij okno, a system automatycznie zamknie konto.