Jak otworzyć informacje w formacie XBRL za pomocą arkusza kalkulacyjnego

Kroki do naśladowania

Krok 1

Użyj oprogramowania do konwersji formatu XBRL. Na przykład Arkusz kalkulacyjny HTML, Altova StyleVision i Altova MapForce. Pobierz plik i zapisz go na pulpicie.

Krok 2

Kliknij dwukrotnie plik. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zainstalować go poprawnie. Zapisz go w nowym folderze na dysku twardym. Uruchom ponownie komputer.

Krok 3

Kliknij "Start" i "Wszystkie programy". Zlokalizuj oprogramowanie, aby przekonwertować format XBRL i otwórz go.

Krok 4

Wybierz opcję "Przeglądaj" w interfejsie oprogramowania. Znajdź plik w formacie XBRL na liście programów i plików na komputerze.

Krok 5

Wybierz rozszerzenie arkusza kalkulacyjnego, do którego chcesz przekonwertować plik. Po wybraniu kliknij przycisk "Konwertuj".

Krok 6

Wybierz miejsce, w którym chcesz zapisać przekonwertowany plik. Kliknij "X", aby opuścić program.

Krok 7

Kliknij "Start" i "Wszystkie programy". Otwórz program arkusza kalkulacyjnego. Kliknij "Otwórz" lub "Pobierz" w menu "Plik". Wybierz plik, który chcesz przekonwertować, aby otworzyć go za pomocą programu do arkuszy kalkulacyjnych.