Uruchamianie iBook G4 Mac z dysku USB

Krok 1

Podłącz pamięć USB do portu USB w iBook G4.

Krok 2

Uruchom komputer za pomocą przycisku "Zasilanie" na komputerze.

Krok 3

Naciśnij klawisz "C" na klawiaturze komputera podczas uruchamiania.

Krok 4

Zaczekaj, aż menu startowe pojawi się na ekranie.

Krok 5

Użyj myszki, aby dwukrotnie kliknąć ikonę pamięci USB w menu i poczekaj, aż iBook uruchomi się z jednostki pamięci.