Pliki ZIP i Gmail

Pliki ZIP muszą być zgodne z zasadami Gmaila, jeśli chcemy je wysłać.

Limit 25 MB

Gmail ma limit 25 MB na załączniki w jednym e-mailu. Jest to jeden z głównych powodów używania plików Zip: mogą kompresować rozmiar pliku. W większości przypadków rozmiar pliku zmniejsza się tylko o kilka megabajtów, więc maksymalny rozmiar nieskompresowanego pliku powinien wynosić około 30 MB, w zależności od programu.

Nie wykonywalny

Ze względów bezpieczeństwa Gmail nie zezwala na wysyłanie plików wykonywalnych ani plików .exe jako załączników. Nawet jeśli są to pliki w formacie Zip, Gmail nie zezwala na ich wysyłanie.

Załącz plik Zip

Kliknij "Utwórz", aby otworzyć nową wiadomość, a następnie w wierszu tematu kliknij "Dołącz plik". Z menu rozwijanego wybierz plik ZIP, który chcesz dołączyć. Czasami to nie działa, i musisz spróbować ponownie. Jeśli nie powiedzie się wielokrotnie, plik jest prawdopodobnie zbyt duży.

Inne zabronione pliki

Inne typy plików, które można wysyłać w Gmailu, nawet w formacie Zip, to: .ade, .cmd, .hta, .mde, .mst, .shb, .vbs, .wsh, .adp, .com, .ins, .msc, .pif, .sys, .vxd, .bat, .cpl, .isp, .msp, .scr, .vb, .wsc, .chm, .jse, .sct, .vbe, .wsf, .lib,