Analiza SWOT dla agencji reklamowych

Agencje reklamowe muszą ciężko pracować, aby wyróżnić się na tle konkurencji.

Mocne strony

Zalety agencji reklamowej składają się z czynników wewnętrznych, które pomagają jej późniejszego sukcesu. Może to obejmować wszystkie zadania, które organizacja wykonuje najlepiej, a także takie czynniki, jak siła relacji z klientami lub silna kultura organizacyjna. Kluczowymi obszarami do przeanalizowania podczas analizy mocnych stron organizacji w analizie SWOT są marketing, finanse i zasoby ludzkie. Posiadanie szczególnie utalentowanego zespołu kreatywnego jest przykładem potencjalnej siły agencji reklamowej.

Słabości

Słabe strony to wewnętrzne czynniki, które mogą utrudnić agencji reklamowej i stworzyć ograniczenia dla sukcesu. Brak doświadczenia marketingowego jest przykładem słabości, jaką może mieć agencja reklamowa. Inną powszechną słabością tego sektora jest posiadanie klientów składających się głównie z przedsiębiorstw o ​​niskiej jakości produktów i usług lub produktów, które trudno odróżnić od innych na rynku. Skuteczną metodą identyfikacji słabych stron organizacji jest zbadanie konkurencji i określenie, na czym się wyróżniają.

Możliwości

Możliwości są zewnętrznymi czynnikami, nad którymi agencja reklamowa nie ma kontroli. Nawet jeśli tak jest, agencja może je wykorzystać, gdy się pojawią. Rozwijający się rynek, taki jak Internet, jest przykładem szansy dla agencji reklamowej. Organizacja może również wybrać przejście na nowy międzynarodowy rynek, na którym wciąż nie ma skutecznej konkurencji. Ponadto wahania rynku mogą stwarzać szanse i zagrożenia dla agencji reklamowej.

Zagrożenia

Zagrożenia są również czynnikami zewnętrznymi, w których agencja nie ma kontroli. Czynniki te obejmują problemy, takie jak zmienne warunki rynkowe lub nowe przepisy, które będą miały wpływ na sposób prowadzenia działalności przez organizację. Analiza PEST jest dodatkowym narzędziem analitycznym przydatnym do identyfikowania tych zagrożeń zewnętrznych. Bada zewnętrzne czynniki polityczne, ekonomiczne, społeczne i technologiczne, które mogą mieć wpływ na organizację.