Analiza SWOT dla firmy Apple

Analiza SWOT jest niezbędna do przewidywania przyszłości firmy.

Mocne strony

Atuty firmy Apple to innowacyjne projekty wyprzedzające trendy, tworzenie ergonomicznych produktów elektronicznych, które pasują do życia ludzi. Konkretnie, Apple był w stanie zainwestować w badania i rozwój, zainwestował 80 milionów USD w kwartale zakończonym w czerwcu 2010 roku.

Słabości

Apple zdaje sobie sprawę, że jego rentowność zależy od globalnej gospodarki. Kryzysy gospodarcze mogą mieć znaczący negatywny wpływ na firmę, a wahania kursów walut obcych sprawiają, że prognozy zysków na rynkach zagranicznych są niepewne.

Możliwości

Apple ma wprowadzić nową mobilną platformę reklamową dla iPhone'a, iPoda touch i iPada. Wprowadzenie tej platformy reklamowej stanowi szansę dla nowych źródeł dochodów.

Zagrożenia

Apple bierze udział w szeregu czynności prawnych, w tym w procesach sądowych dotyczących naruszenia praw patentowych i naruszeń prawa ochrony konkurencji. Wiele pozwów pochodzi od mniejszych firm, ale znaczącymi powodami są Nokia. Te procesy sądowe są zagrożeniem ze względu na możliwość niekorzystnych osądów i bieżących kosztów związanych z ochroną prawną.