Ustawienia WiFi w Sony Vaio

Laptop

Włącz Wi-Fi z przełącznikiem bezprzewodowej sieci LAN

Aby móc połączyć się z siecią bezprzewodową lub zmienić ustawienia Wi-Fi, musisz najpierw włączyć funkcję Wi-Fi komputera za pomocą przełącznika bezprzewodowej sieci LAN. Ten przełącznik znajduje się bezpośrednio pod ekranem laptopa i jest oznaczony jako "Bezprzewodowy". Po znalezieniu przełącznika przesuń go do pozycji "ON".

Włącz Wi-Fi w Vaio Smart Network

Po włączeniu Wi-Fi za pomocą przełącznika bezprzewodowej sieci LAN należy go włączyć za pomocą oprogramowania do połączeń komputerowych "Vaio Smart Network". Aby uzyskać dostęp do tego programu, kliknij przycisk "Start" na pasku zadań komputera i wybierz opcję "Wszystkie programy". Wybierz opcję "VAIO Smart Network", aby otworzyć program. Możesz też kliknąć ikonę inteligentnej siatki VAIO na pasku zadań komputera, aby uruchomić program. Ta ikona ma kształt zielonego przycisku z dwiema białymi strzałkami. Po wejściu do aplikacji kliknij przełącznik po prawej stronie nagłówka "Wi-Fi", aby zmienić go na pozycję "WŁ.".

Podłączanie systemu Windows do sieci

Po włączeniu funkcji Wi-Fi musisz połączyć się z siecią bezprzewodową, korzystając z funkcji "Połącz z siecią", która jest częścią systemu operacyjnego Windows. Kliknij ikonę sieci na pasku zadań komputera, aby wyświetlić listę dostępnych sieci bezprzewodowych. Ta ikona ma kształt komputera i kabla Ethernet, jeśli nie jest podłączony do sieci. Jeśli jesteś podłączony do sieci, ma on postać pasków sygnałowych. Wybierz żądaną sieć bezprzewodową w menu, które się pojawi, a następnie opcję "Połącz". W razie potrzeby wprowadź hasło sieciowe i połącz się.

Otwarta sieć udostępniania

Jeśli sieć bezprzewodowa, z którą chcesz się połączyć, nie pojawia się w oknie "Połącz z siecią", musisz połączyć się z siecią ręcznie. Kliknij ikonę sieci na pasku zadań i wybierz opcję "Otwórz sieć współdzielonego użytku". Kliknij opcję "Zarządzaj sieciami bezprzewodowymi", a następnie opcję "Dodaj". Kliknij opcję "Ręcznie utwórz profil sieci" i wpisz informacje o sieci w podanych miejscach. Umieść znacznik wyboru obok opcji "Uruchom to połączenie automatycznie" i wybierz przycisk "Dalej", aby połączyć się z siecią.